Ход строительства ЖК "Резиденции Сколково. Страна чудес"

Фотоотчет за Август (2017)

Фотоотчет за Февраль (2017)

Фотоотчет за Декабрь (2016)

Фотоотчет за Ноябрь (2016)

Фотоотчет за Август (2016)